תפריט

תלמוד הדבורים

תלמוד הדבורים מזמין אתכם להיכרות נעימה ומרגשת עם עולמה המופלא של ממלכת הדבורים.

בספרי זה 'תלמוד הדבורים' בחרתי להפנות מבט
מתבונן אל עולמן של הדבורים, חרק קטן מעופף ולהטוטן.
חשיבותן לטבע בכלל ולאדם בפרט אינה עומדת ביחס
ישיר לממדיהן הפיזיים.

עולמן של הדבורים ידידותי,מרתק, חכם ומופלא ולעיתים קרובות מפתיע.

היכרות עם הדבורים והתבוננות בהנהגותיהן אינה מותירה אדם
באדישות והוא נפעם מתרומתן הישירה ומאפשרות השפעת
חוכמתן על הנהגות חייו אם אימץ לעצמו מעט מדרכן.

ב'תלמוד הדבורים' פרקים המזמינים את הקורא להכיר
עולם קסום זה. פרק 'שירת הדבורה' שבו אסופת שירים
מהנהגות הדבורים ומחוכמתן, ומהן עולים מסרי חיים
עבור בני האדם. פרק 'הדבורים במקרא' עוסק בהיסטוריה
של הדבורים בארץ ישראל בעת העתיקה. פרק 'הדבורה'
עוסק בהיכרות עם חיי הדבורים בַּדְּבוֹרִית ומספק
הצצה לעולמן הידידותי והחברתי. פרק 'הרפואה' עוסק
בתוצרי הדבורה לרוקחות ולרפואה בעת העתיקה כפי
שנחשפו בארון הספרים היהודי ובכתבים רפואיים עתיקים.
בפרק 'מרשמים' מוגשים לקורא מרשמים ומתכונים
מתוצרי הכוורת ששימשו בהנהגת הבריאות בעת העתיקה.

סרטון הסברה

דפדפו בדוגמא מהספר